tocTable of Contents
clearHide
CIO
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Model chmury obliczeniowej może podnieść PKB Polski nawet o 4%

W najnowszym raporcie „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowych i przyspieszyć wzrost w Polsce”, specjaliści McKinsey & Company przeanalizowali potencjał rozwoju technologii chmurowych oraz ich wpływ na polską gospodarkę. Pełniejsze wykorzystanie chmury w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść gospodarce dodatkowo 121 mld zł w roku 2030 – co odpowiada 4% PKB. Najwięcej na adopcji chmury skorzystać może handel detaliczny, sektor FMCG oraz transport i logistyka.
Według analityków McKinsey, wspomniana wyżej znacząca wartość dodatkowego,...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki