tocTable of Contents
clearHide
CIO
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Polski system operacyjny dla IoT w wielkiej grze o standard chmury przemysłowej

Projekt „System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum” został wybrany w polskim konkursie IPCEI-CIS do kolejnego etapu finansowania. Ma on na celu wyłonienie kandydatów do unijnego programu przyspieszenia rozwoju europejskiej infrastruktury oraz technologii dla Cloud Computing/Edge Computing. Celem jest osiągnięcie cyfrowej niezależności Europy od innych gospodarek światowych. Szansę ma także kilka innych projektów wybranych w Polsce.
Projekt zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i...

  • Szymon Augustyniak
    AuthorSzymon Augustyniak