tocTable of Contents
clearHide
ROZWIĄZANIA
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Jak zapanować nad środowiskami IT w dobie transformacji? ROZWIĄZANIA

Zapewnienie nieprzerwanego działania i wysokiej swobody gospodarowania zasobami IT, zdolności do szybkiego adaptowania nowych aplikacji oraz skutecznego wspierania kolejnych procesów i modeli biznesowych to hasła, które zawierają najważniejsze potrzeby biznesu względem technologii IT. Elastyczność i dynamika często stoją jednak w sprzeczności ze stabilnością i ostrożnością działania dyktowanymi przez potrzeby w zakresie wysokiej dostępności. Jakie zatem znaczenie dla możliwości sprostania tym dwóm wymaganiom mają rozwiązania nowoczesnego monitoringu IT?
W ostatniej dekadzie obserwowaliśmy rosnącą presję na zapewnienie elastyczności...

  • Piotr Waszczuk
    AuthorPiotr Waszczuk