tocTable of Contents
clearHide
EXECUTIVE VIEWPOINT
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Algorytmy AI stają się kluczową technologią w biznesie

Z Markiem Młyńcem, liderem zespołu ds. technologii w sektorze finansowym w PwC Polska, rozmawiamy o akceptacji rozwiązań opartych o algorytmy AI w największych przedsiębiorstwach na świecie; najbardziej popularnych obszarach zastosowania sztucznej inteligencji; spodziewanych efektach – obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów; największych wyzwaniach dla organizacji, które chcą wykorzystać narzędzia AI, w tym Responsible AI; a także lekcjach wyciągniętych z wdrożenia algorytmów sztucznej inteligencji oraz obliczaniu współczynnika ROI z tego typu projektów.
Istnieją cztery obszary, w których widzimy największe korzyści z wykorzystania...

  • Adam Jadczak
    AuthorAdam Jadczak