tocTable of Contents
clearHide
WYWIAD
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

KAŻDA ORGANIZACJA w pewnym momencie doświadcza trudności z zapanowaniem nad środowiskami IT WYWIAD

Z Markiem Walczakiem, dyrektorem sprzedaży w Omnilogy, rozmawiamy o konieczności zapewnienia kontroli nad rzeczywistym sposobem działania kluczowych aplikacji i innych elementów – coraz bardziej złożonych – środowisk IT, koncepcji Site Reliability Engineering (SRE), możliwościach platformy Application Performance Monitoring (APM) Dynatrace, wymiarach nowoczesnego monitoringu IT, a także wartościach biznesowych i użytkowych wynikających z zapewnienia wglądu w faktyczne funkcjonowanie infrastruktury IT.
Aby dostarczyć klientom sprawnie działające i efektywne aplikacje, musimy...

  • Piotr Waszczuk
    AuthorPiotr Waszczuk