tocTable of Contents
clearHide
EDUKACJA
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Spojrzenie na monitoring środowisk IT jako źródło wymiernych wartości biznesowych EDUKACJA

Świat praktycznie nie istnieje dziś bez wymiaru cyfrowego. Zagwarantowanie sprawnego działania środowisk IT stało się więc ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nabrało też charakteru wyzwania biznesowego. W obliczu rosnącej złożoności i zmienności środowisk IT wymaga to jednak proaktywnego podejścia do oceny ich funkcjonowania w wielu warstwach i przekrojach.
Po niemal dwóch latach od wybuchu pandemii COVID-19 trudno przeceniać znaczenie...

  • Piotr Waszczuk
    AuthorPiotr Waszczuk