tocTable of Contents
clearHide
NAJLEPSZE PRAKTYKI
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

KULTURA SRE jest potrzebną zmianą

Koncepcja Site Reliability Engineering zmienia perspektywę patrzenia na systemy IT, które wytwarzamy, wdrażamy i utrzymujemy. Podejście to zmierza do zbudowania w organizacji współodpowiedzialności za niezawodność usług i rozwiązań, jakie oferujemy klientom i użytkownikom. To istota kultury SRE.
Piotr Mynarski, Technology Director w eSky.pl Najczęstszym modelem współpracy...

  • Piotr Mynarski, Technology Director w eSky.pl
    AuthorPiotr Mynarski, Technology Director w eSky.pl