tocTable of Contents
clearHide
EXECUTIVE VIEWPOINT
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Wspieramy tworzenie i realizację strategii chmurowych naszych klientów

Z Mariuszem Chudym, nowym partnerem w PwC Polska, odpowiadającym za rozwój usług chmurowych i cyfrową transformację klientów PwC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, rozmawiamy o nowej praktyce PwC Cloud & Digital Transformation; ogłoszonej niedawno strategii The New Equation; usługach świadczonych klientom w zakresie migracji do chmury i cyfrowej transformacji; roli technologii w strategii biznesowej; oczekiwaniach i rezultatach projektów migracji do chmury; konieczności opracowania już na wstępie strategii programu transformacji chmurowej, a także sposobach na maksymalizację efektów tego typu projektów – wzrostu przychodów i liczby klientów lub uruchomienia nowych produktów.
W PwC posiadamy odpowiednie metodyki i narzędzia pozwalające przyspieszyć...

  • Adam Jadczak
    AuthorAdam Jadczak