tocTable of Contents
clearHide
BIZNES
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Interoperacyjność i odpowiedzialność – na nich powinna opierać się cyfrowa gospodarka budowana na zaufaniu

Podczas wielu analiz i dyskusji toczących się w trakcie XXI edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego eksperci oraz przedstawiciele biznesu, świata nauki i organizacji wspierających e-transformację koncentrowali się przede wszystkim na ostatnich regulacjach dotyczących usług zaufania. Przedstawili też najważniejsze trendy w eID oraz podsumowali, w jaki sposób pandemia wpłynęła na rozwój gospodarki cyfrowej.
Andrzej Dopierała, prezes zarządu Asseco Data Systems i Tomasz Litarowicz,...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki