tocTable of Contents
clearHide
KOMENTARZ EKSPERTA
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

Urządzenia samoobsługowe, silny trend w rozwoju branży loteryjnej

Branża loteryjna, mimo że jest oparta na nowoczesnych technologiach, korzysta z ich nowo pojawiających się możliwości dość wolno. Przy czym nie jest to związane z opieszałością czy brakiem chęci rozwoju loterii, a raczej ze specyfiką ich działania i nawykami klientów.
Jako dostawca rozwiązań loteryjnych, stale badamy zmieniające się potrzeby...

  • Wojciech Włodarczyk
    AuthorWojciech Włodarczyk
    prezes zarządu IGT Poland