tocTable of Contents
clearHide
CSO
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021
ITwiz 9/2021»ITwiz 9/2021

W firmach brakuje kompetencji w obszarze bezpieczeństwa środowisk chmurowych

Aż 98% specjalistów od zabezpieczeń IT uważa, że działanie w środowisku wielochmurowym stwarza dodatkowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Nowe badanie Dimensional Research, przeprowadzone na zlecenie Tripwire, zwraca uwagę na niewystarczające kompetencje w tym obszarze.
Z 314 wywiadów przeprowadzonych ze specjalistami z ponad 100 firm działających...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki