tocTable of Contents
clearHide
PROJECT MANAGEROWIE
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021

Metodyki wymiarowania oprogramowania

Tam, gdzie tylko pojawia się najmniejszy element uznaniowości, stronom trudno dojść do konsensu i porozumienia. Kluczowym zadaniem jest zatem doprowadzenie do zobiektywizowania procesu oceny pracochłonności wytwarzania oprogramowania. Odpowiedzią mogą być algorytmiczne metody szacowania. Oto kilka z nich.
Kiedy w ogóle zaczęto myśleć o sposobach oceny pracochłonności tworzenia...

  • Michał Wiatr,
    AuthorMichał Wiatr,
    prezes zarządu Softtutor Consulting, która wspiera organizacje w procesie audytowania procesu wytwórczego oprogramowania oraz wdrożenia metodyk szacowania złożoności oprogramowania.