tocTable of Contents
clearHide
CIO
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021

Jak budować własne kadry chmurowe? Raiffeisen Bank International:

Czy programy transformacji chmurowej, a wraz z nimi transformacja cyfrowa, są zagrożone przez deficyt kompetencji? W jaki sposób niedostatek specjalistów chmurowych wpływa na jakość i organizację tych programów? Problem deficytu kompetencji chmurowych omawiam na przykładzie kompetencji odpowiednich dla dużych przedsiębiorstw.
Chmurowy poziom Enterprise bardzo wyraźnie różni się np. od zestawu kompetencji...

  • Szymon Augustyniak
    AuthorSzymon Augustyniak
    Współpraca
  • Krzysztof Stumpf
    AuthorKrzysztof Stumpf
    , Head of IT Department – MIT Group Delivery Center Poland, Raiffeisen Bank International AG