tocTable of Contents
clearHide
BIZNES
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021

Edukacja medialna – obrona przed bronią masowego rażenia XXI wieku

Każdy się z nią zmaga, nie każdy wie, jak się jej przeciwstawić. O czym mowa? O dezinformacji – broni masowego rażenia XXI wieku, na której oddziaływanie narażeni są wszyscy użytkownicy internetu, mediów społecznościowych, ale i tych tradycyjnych.
Od początku lat 90. dostępność informacji przekazywanych za pośrednictwem...

  • dr Filip Bryjka,
    Authordr Filip Bryjka,
    Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych