tocTable of Contents
clearHide
RAPORT HR TECH
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021

Czy przyszłość globalnego rynku pracy bazować będzie na elastycznych formach zatrudnienia?

Pandemia udowodniła wielu organizacjom, że korzystanie z nowoczesnych form zatrudnienia – takich jak praca tymczasowa, outsourcing procesów i kontracting usług – pozwalało niejednokrotnie przetrwać oraz zachować ciągłość biznesową w kryzysowych czasach. Praca na określony czas coraz częściej staje się też świadomym wyborem pracowników umysłowych. Aż 82% pracowników czasowych ocenia warunki tej formy zatrudnienia jako dobre lub bardzo dobre – wynika z raportu Hays „Nowoczesne formy zatrudnienia 2021”.
Popularność nowoczesnych form zatrudnienia rośnie – część firm w okresie...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki