tocTable of Contents
clearHide
RYNEK
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021
ITwiz 7-8/2021»ITwiz 7-8/2021

W warszawskim centrum inżynieryjnym tworzone są najważniejsze produkty chmurowe Google

Z Danem Decasperem, wiceprezesem Google nadzorującym działanie warszawskiego centrum rozwoju Google Cloud, rozmawiamy o zmieniającym się podejściu biznesu do usług chmury obliczeniowej, trendach w rozwoju technologii chmurowych, kluczowych innowacjach technicznych, ewolucji Google Cloud Platform, różnicach w podejściu do innowacji między Europą i USA, a także o planach rozszerzenia działalności w Warszawie.
Mija pół roku, odkąd kieruje Pan warszawskim centrum inżynieryjnym Google...