tocTable of Contents
clearHide
HR TECH
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Generacja Z – nowe pokolenie pracowników na rynku IT Generacja Z

Określa się ich jako egoistycznych i narcystycznych, a mówi o nich „pokolenie selfie” lub „pokolenie JA, JA, JA”. Często słyszy się, że są oderwani od rzeczywistości, myślą innymi kategoriami i są aspołeczni, bo relacje online przedkładają nad te fizyczne. Nie wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe, a wokół całej generacji Z narosło wiele stereotypów. W kontekście technologii jej przedstawiciele są jednak nie do pobicia. Wszak nie znają świata bez dostępu do internetu i smartfona.
Pokolenie Z, iGen, iGeneracja, GenTech, pokolenie XD – między innymi tak...

  • Joanna Tarnawska-Durda
    AuthorJoanna Tarnawska-Durda