tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Długodystansowe podejście do AI

Rośnie liczba firm, które zawiodły się na punktowym wdrożeniu prostego i wyobcowanego z kontekstu technologiczno-biznesowego narzędzia, np. asystenta komunikacji. Sukces w branży AI – to sukces długofalowy projektów, udokumentowanych efektami adaptacji u klienta. Potwierdza to doświadczenie firmy MakoLab, której strategiczne, długofalowe powodzenie w projektach AI jest uwarunkowane kulturą firmy i podejściem, łączącym efektywnie świat biznesu i nauki.
Z praktyki MakoLab wynika, że wysoko postawiona poprzeczka jest istotna. „Nasza...

  • Szymon Augustyniak
    AuthorSzymon Augustyniak