tocTable of Contents
clearHide
EXECUTIVE VIEWPOINT
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Nie ma nic ważniejszego niż porządek w danych

Z Tomaszem Sobczakiem, Regional Sales Manager w Findwise, rozmawiamy o tym, jakie cele stawia obecnie biznes przed technologią wyszukiwania; w jaki sposób stworzyć dobrą wyszukiwarkę internetową i co jest w tym procesie kluczowe; z czym związane są problemy dostępu do właściwej informacji, jak można im zaradzić; czy istnieje uniwersalny zbiór dobrych praktyk, jeśli chodzi o przechowywanie danych i budowanie dostępu do informacji; w jaki sposób algorytmy AI pomagają w analizie i zrozumieniu woli użytkownika oraz jak z odczytaniem intencji radzą sobie chatboty.
Jakie cele stawia obecnie biznes przed technologią wyszukiwania? Podstawowy...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki