tocTable of Contents
clearHide
EXECUTIVE VIEWPOINT
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Klienci powierzający nam jeden projekt często zostają z nami na lata

Z Wojciechem Wencel, założycielem i prezesem zarządu summ-it® rozmawiamy o rosnącym znaczeniu danych w działalności biznesowej, zmieniającej się specyfice baz danych, wyzwaniach związanych z utrzymaniem i rozwojem środowisk bazodanowych, a także o funkcjonowaniu w ramach społeczności MAIN Partner Community, oferowanych usługach i komercjalizacji własnego narzędzia do automatyzacji procesów zarządzania bazami danych.
Czy to prawda, że dane stały się motorem rozwoju biznesu? Coraz częściej...

  • Piotr Waszczuk
    AuthorPiotr Waszczuk