tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Bogactwo AI z chmury

Migracja do cloud computing sprzyja rozwojowi wyspecjalizowanych partnerów wspierających selekcję i właściwe wykorzystanie gotowych usług AI/ML z chmury.
Coraz więcej firm w Polsce chce stosować sztuczną inteligencję do budowania...

  • Rafał Ważny
    AuthorRafał Ważny
    Cloud Architect Crayon