tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Chmura i hybryda katalizatorem AI/ML

Korelacja pomiędzy adaptacją architektury chmurowej lub hybrydowej a wykorzystaniem rozwiązań AI/ML jest naturalna.
W uczeniu maszynowym ważne jest, by w procesie „uczenia się” wykorzystywany był...

  • Marcin Klabinski
    AuthorMarcin Klabinski
    IBM Cloud Platform Leader, Poland & Baltics.
  • Grażyna Dadej
    AuthorGrażyna Dadej
    Public Cloud Technical Manager, IBM CEE.