tocTable of Contents
clearHide
PROJECT MANAGEROWIE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Minimum Viable Product– przeprowadź pierwszy eksperyment

Wszystko zawsze zaczyna się od pomysłu. W znalezieniu i sprecyzowaniu idei świetnie sprawdzają się szablony modelu biznesowego. Musisz jednak pamiętać, że dopóki nie wdrożysz realnie produktu na rynek, dopóty zawsze pozostaje on tylko Twoją hipotezą. Może się ona okazać prawdziwa lub nie.
Realizując nowy, innowacyjny pomysł, zwykle nie mamy dostępu do danych...

  • Tomasz Tomaszewski,
    AuthorTomasz Tomaszewski,
    Head od Product w SentiOne, gdzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia produktów zmieniających świat. Pracuje również jako konsultant zarządzania produktami, który pomaga budować silne zespoły produktowe oraz wdrażać procesy