tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Adaptacja AI „z chmury” tworzy nową warstwę współpracy biznesu i IT

W jaki sposób migracje chmurowe przekładają się na stosowanie przez firmy gotowych funkcji i narzędzi AI/ML? Jak szybko takie sprzężenie następuje?
Obecnie wiele zarządów zadaje sobie pytanie o to, gdzie leżą szanse z...

  • Paweł Jakubik
    AuthorPaweł Jakubik
    członek zarządu Microsoft, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze