tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Kupujemy sobie czas, bo wyścig do quantum computing już trwa

Z Markiem Stefaniakiem, architektem sztucznej inteligencji w Banku BNP Paribas, rozmawiamy o adaptacji przetwarzania kwantowego w sektorze finansowym i potencjalnych zastosowaniach quantum computing w bankowości; tym, gdzie przecinają się ścieżki AI oraz komputerów kwantowych; nowych, niezbędnych kompetencjach koniecznych do ich zastosowania w praktyce; stworzeniu odpowiedniego procesu Governance nadzorującego wykorzystanie technologii quantum computing w banku; a także o źródłach danych do „karmienia' komputera kwantowego.
Jakie są potencjalne obszary zastosowania komputerów kwantowych przez sektor...

  • Szymon Augustyniak
    AuthorSzymon Augustyniak