tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

AI i cyberbezpieczeństwo: w poszukiwaniu konkretów

Bez algorytmów dzisiejsze cyberbezpieczeństwo byłoby słabsze, ale łatwo przeoczyć ich prawdziwą wartość, wyolbrzymiając zarazem stawiane cele i nadzieje związane z algorytmami Artificial Intelligence/Machine Learning w obszarze bezpieczeństwa IT.
Kilka czynników wpływa na to, że Machine Learning jest coraz częściej stosowane...

  • Przemysław Dęba,
    AuthorPrzemysław Dęba,
    dyrektor cyberbezpieczeństwa w Orange Polska