tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

AI w opiece zdrowotnej – w Polsce będziemy musieli na nią jeszcze trochę poczekać

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu staje się częścią ekosystemu opieki zdrowotnej, a potencjał jej wykorzystania w tym sektorze jest ogromny. Oczekuje się, że globalny rynek AI w medycynie będzie rozwijał się w latach 2021–2028 średnio o niemal 42% rocznie. Tak wynika z raportu Grand View Research, który jednocześnie wycenia go na 6,7 mld USD w roku 2020. Wśród czynników napędzających wspomniany przyrost eksperci wymieniają rosnącą ilość cyfrowych danych pacjentów, presję na obniżenie wydatków na ochronę zdrowia, konieczność szybkiego diagnozowania i wzrastające zapotrzebowanie na medycynę spersonalizowaną.
Obecnie cały świat zmierza w kierunku decentralizacji opieki...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki