tocTable of Contents
clearHide
RAPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

Synteza AI odkrywa potencjał i prawdziwy przełom

Z prof. Pawłem Garbaczem, Technical Leader'em w MakoLab i pracownikiem Katedry Podstaw Informatyki, Wydziału Filozofii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawiamy o potrzebie i korzyściach, jakie niesie połączenie metod symbolicznej sztucznej inteligencji i sieci neuronowych; idei symbolicznej i podsymbolicznej AI; łączeniu uczenia maszynowego z metodami symbolicznymi; wykorzystaniu metod symbolicznych w projektach zastosowania systemów sztucznej inteligencji; analizie dzięki narzędziom AI/ML różnego typu dokumentów; także zastosowaniach języka naturalnego.
Panie Profesorze, jest Pan zaangażowany w złożone, ambitne projekty...

  • Szymon Augustyniak
    AuthorSzymon Augustyniak