tocTable of Contents
clearHide
WSTĘPNIAK
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021
ITwiz 5-6/2021»ITwiz 5-6/2021

AI CZY MECHANICZNY TUREK?

Wolfgang Von Kempelen był w ostatniej ćwierci wieku XVIII na dworze austriackim...

  • SZYMON AUGUSTYNIAK
    AuthorSZYMON AUGUSTYNIAK
    ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO