tocTable of Contents
clearHide
RAPORT IT W PRZEMYŚLE
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Aż 33% firm z branży produkcyjnej planuje migrację do chmury

Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost zapotrzebowania na transformację cyfrową, która jest ściśle związana z szybszą adaptacją chmury – to główny wniosek płynący z badania „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19”, przeprowadzonego przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes. Konkretne plany migracji całości lub części oprogramowania do chmury w ciągu najbliższych 2–3 lat potwierdziła nawet jedna trzecia badanych przedsiębiorstw przemysłowych, które dotychczas nie wdrożyły rozwiązań chmurowych.
Ze wspomnianego badania wynika, że pomimo faktu, iż 73% przedsiębiorstw...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki