tocTable of Contents
clearHide
ADVERTORIAL
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Czas stał się motorem napędowym działań w obszarze transformacji

Wiele firm staje dziś przed ogromnym wyzwaniem związanym z restrukturyzacją i modernizacją dotychczasowych rozwiązań i procesów biznesowych, aby dogonić trendy, o których mówi cały świat. Z dnia na dzień przedsiębiorcy zasypywani są coraz większą ilością informacji, które dotyczą współczesnego sposobu postrzegania działalności biznesowej. Z całą pewnością musi ulec on zmianie – zważywszy na dynamicznie zmieniający się świat i w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od początku funkcjonowania przedsiębiorstw, każda kolejna dekada wskazywała na nierozerwalny związek pomiędzy firmą a licznymi zmianami i udoskonaleniami, które ją otaczają. Mamy z tym do czynienia również w XXI w.
Przykładami gałęzi biznesu, które szybko adaptują się do nowej rzeczywistości,...

  • Michał Czubaszewski
    AuthorMichał Czubaszewski
    starszy konsultant w zespole SAP, Deloitte
  • Krzysztof Witczak
    AuthorKrzysztof Witczak
    dyrektor ds. rozwoju biznesu SAP, Deloitte