tocTable of Contents
clearHide
RAPORT IT W LOGISTYCE
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Systemy TMS przenoszą zarządzanie transportem na wyższy poziom

Transport stał się w ostatnich latach jeszcze bardziej znaczącą i złożoną częścią łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwa z jednej strony, organizują przewozy z wyprzedzeniem, a z drugiej, coraz częściej potrzebują elastycznych opcji transportu dostosowanych do ich nagłych potrzeb. Wiąże się to z balansowaniem między związanym z tym ryzykiem a sprawnością i opłacalnością takich przewozów. Planowanie, monitoring czy rozliczanie transportu wspomagają rozwiązania typu TMS (Transportation Management System). Technologia ta jest obecnie na fali wznoszącej. Według najnowszej prognozy Gartnera, globalny rynek TMS wzrośnie z 1,32 mld USD do 2,11 mld USD (w latach 2019–2024).
Oprogramowanie TMS zajmuje się planowaniem oraz realizacją fizycznego przepływu...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki