tocTable of Contents
clearHide
CIO
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Odważna cyfryzacja pomaga rynkowi kapitałowemu w relacjach z inwestorami

Trudno bezpośrednio wykazać, że poziom zaufania inwestorów ma związek z poziomem adaptacji technologii. Można natomiast śmiało powiedzieć, że o ile nie wprost, to w sensie emocji – czy tzw. sentymentu do konkretnych rynków lub instrumentów – nowe technologie zawsze miały znaczenie, szczególnie wśród nowej generacji inwestorów.
Zastanówmy się jednak: inwestorzy kochają nowe technologie. Ale czy kochają...

  • Sławomir Panasiuk
    AuthorSławomir Panasiuk
    wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP SA, członek Rady Programowej CXO HUB