tocTable of Contents
clearHide
RAPORT IT W LOGISTYCE
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Przy naszej skali działania bez nowego systemu TMS byłoby trudniej

Z Marcinem Michalakiem, dyrektorem ds. zarządzania siecią w DPD Polska, rozmawiamy o wpływie pandemii COVID-19 na działalność firm kurierskich, wyzwaniach związanych z zarządzaniem jedną z największych sieci transportowych w Polsce, a także o przebiegu wdrożenia oraz biznesowych efektach wykorzystania systemu klasy TMS dostarczonego przez Omecon.
Jak bardzo sytuacja branży usług kurierskich zmieniła się wraz z nadejściem...

  • Piotr Waszczuk
    AuthorPiotr Waszczuk