tocTable of Contents
clearHide
CSO
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Kiedy będziemy logować się bez podawania haseł?

Korzystanie z haseł jest niewygodne i powoduje liczne luki w zabezpieczeniach. Niemniej, ciągle jeszcze nie ma lepszej metody logowania. Hasła są więc nadal konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ci z kolei twierdzą w większości, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż wygoda, ale ich działania mówią co innego.
Badania przeprowadzone przez Google sugerują, że nawet jeśli użytkownicy...

  • Shuman Ghosemajumder
    AuthorShuman Ghosemajumder
    globalny szef AI w F5