tocTable of Contents
clearHide
RAPORT IT W LOGISTYCE
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Innowacyjne technologie wykorzystywane w Logistyce 4.0

Globalna pandemia wpłynęła praktycznie na wszystkie sektory światowej gospodarki i wprowadziła łańcuchy dostaw w stan mocnych turbulencji. To spowodowało, że logistyka musiała mierzyć się z poważnymi zakłóceniami oraz szybko dostosowywać się do nagłych zmian na rynku. Czas dynamicznych przekształceń, spowodowanych przede wszystkim intensywnym wzrostem segmentu e-commerce, nadal trwa, a postępująca cyfrowa transformacja niejako wymusza na przedsiębiorstwach wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu Logistyki 4.0.
Boom w e-commerce, który obecnie najmocniej kształtuje branżę logistyczną,...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki