tocTable of Contents
clearHide
CASE STUDY
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Zdalna praca w metropolii

Lubelski samorząd metropolitalny zbudował – na bazie platformy Cisco Webex – model hybrydowy środowiska pracy obsługujący cały urząd miasta. Pomimo specyfiki kontekstu wdrożenia, doświadczenie i koncepcje zastosowane przez zespół IT Urzędu Miasta Lublin, kierowany przez Grzegorza Hunicza, zawierają wiele interesujących i uniwersalnych pomysłów.
Fotografia przedstawia miasto Lublin. „Nasze szczęście polegało na tym, że...

  • Szymon Augustyniak
    AuthorSzymon Augustyniak