tocTable of Contents
clearHide
RAPORT IT W LOGISTYCE
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Dzięki innowacjom w IT doszło do uproszczenia wielu operacji w logistyce

Z Kacprem Nosarzewskim, partnerem w 4CF, rozmawiamy o specyfice studiów nad przyszłością, technikach i metodach występujących w tej dziedzinie; o tym, jak prognozuje się przyszłość w okolicznościach pandemicznych; w jakich branżach łatwiej, a w jakich trudniej jest dokonywać prognoz; przygotowanych scenariuszach w ramach raportu FM Logistic „Logistyka 2040”; nowych technologiach, które zdominują logistykę w perspektywie 10–20 lat; poziomie zaawansowania technologiczno-innowacyjnego tej branży; kierunkach, w których rozwijał się będzie łańcuch dostaw, oraz znaczeniu koncepcji IoT dla logistyki.
„Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli idzie o przyszłość” –...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki