tocTable of Contents
clearHide
RAPORT IT W PRZEMYŚLE
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Kompetencje menedżerów zarządzających polskim przemysłem i postępy we wdrażaniu koncepcji Przemysłu 4.0

Piąta edycja badania „Smart Industry Polska 2020” prezentuje profil menedżerów zarządzających firmami z krajowego sektora MŚP i przynosi informacje dotyczące postępów we wdrażaniu koncepcji Industry 4.0. w polskim przemyśle. Jak się okazuje, te ostatnie uległy pewnej poprawie – w 2020 roku implementacje związane z Przemysłem 4.0 dotyczyły 7,2% przedsiębiorstw, podczas gdy dwa lata wcześniej 4,5%. Nastąpił również dwukrotny wzrost planów dotyczących wdrożeń wspomnianej koncepcji – odpowiednio z 11% do 25,5%. Ponadto, 30% przedstawicieli C-level uważa, że wdrażanie rozwiązań cyfrowych wpłynie na sukces ich firmy w przyszłości.
Wspomniane badanie – które na grupie małych i średnich firm przeprowadził...

  • Mikołaj Marszycki
    AuthorMikołaj Marszycki