tocTable of Contents
clearHide
EXECUTIVE VIEWPOINT
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021
ITwiz 4/2021»ITwiz 4/2021

Budujemy kompleksowe rozwiązania wspierające procesy związane z transportem

Z Bartłomiejem Raczyńskim, dyrektorem zarządzającym Omecon, rozmawiamy o przyspieszonej wskutek pandemii COVID-19 transformacji sektora logistyki i dystrybucji, możliwościach powiązania procesów dystrybucji i sprzedaży usług dodanych, a także o specyfice rozwiązań wspierających zarządzanie transportem i dostawami, kompetencjach zespołu Omecon oraz o unikalnych możliwościach platformy aplikacyjnej &UP®.
Miniony rok przyniósł rozkwit wszelkiego rodzaju usług...

  • Piotr Waszczuk
    AuthorPiotr Waszczuk