Deloitte: Trzy czwarte firm sięga po robotyzację procesów biznesowych

Przedsiębiorstwa z całego świata coraz bardziej powszechnie odchodzą od automatyzacji poszczególnych zadań na rzecz robotyzacji całych procesów. Wśród głównych korzyści wynikających z robotyzacji procesów wskazywane są m.in. usprawnienie procesów operacyjnych oraz redukcja kosztów związanych z działalnością o jedną trzecią w ciągu najbliższych trzech lat. Takie wnioski płyną z przeprowadzonego przez Deloitte badania “Automation with intelligence”.

Z analiz Deloitte wynika, że robotyzacja procesów biznesowych cieszy się coraz większą popularnością. O ile w 2015 roku zaledwie 13% globalnych firm planowało podjęcie jakichkolwiek działań w kierunku szeroko zakrojonej automatyzacji procesów, tak obecnie aż 74% przedstawicieli przedsiębiorstw z całego świata deklaruje, że w organizacjach, które reprezentują wdrażane są rozwiązania mające na celu automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych. Specjaliści Deloitte podkreślają przy tym, że projekty takie wymagają m.in. zmian w obszarze strategii oraz inwestycji w infrastrukturę IT. Jednocześnie już pięć na dziesięć organizacji stosuje techniki cyfrowego rozpoznawania postaci, a 46 proc. badanych rozważa rozpoczęcie korzystania z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję.

„Firmy, które chcą rywalizować o klienta, muszą przynajmniej w minimalnym stopniu zautomatyzować sposób swojego funkcjonowania. Ci, którzy jako pierwsi zdecydowali się na wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych, dzisiaj odnotowują wymierne korzyści, o czym świadczy redukcja kosztów o 32 proc. wśród firm, które wyszły poza strefę programów pilotażowych. To wzrost o 8 punktów procentowych w ciągu jednego roku” – mówi Oskar Machoń, manager, AI & Data w firmie Deloitte.

Jak wynika z raportu firmy Deloitte, najbardziej rozwinięte w obszarze inteligentnej automatyzacji procesów organizacje dążyły do wprowadzenia jej dla całości danego procesu (end — to — end automation) zamiast pojedynczego zadania (task automation). Co więcej, 92 proc. firm będących na etapie implementacji lub skalowania inteligentnej automatyzacji potwierdziło, że już teraz wdraża rozwiązania holistyczne (44 proc.) lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat (48 proc.). Głównymi zaletami takiego rozwiązania są: uproszczenie procesów biznesowych, zwiększenie możliwości i zakresu automatyzacji działań.

Istnieje jednak wiele barier związanych z wykorzystaniem technik automatyzacji procesów biznesowych na szeroką skalę. Podobnie jak w latach ubiegłych, największą trudnością dla dalszej inteligentnej automatyzacji pozostaje rozdrobnienie procesów w organizacjach. Ankietowani przez Deloitte przedstawiciele sektora biznesowego wskazywali także na brak jasnej wizji co do roli automatyzacji w firmie, braki w sprzęcie, a także opór pracowników związany np. z robotyzacją produkcji.

„Na pewnym etapie rozwoju, inwestycje w sprzęt i nowoczesne narzędzia do analizy danych są niezbędne do prowadzenia tego procesu na większą skalę. Kluczową kwestią jest także skierowana do pracowników komunikacja podkreślająca ich rolę w firmie oraz jasno tłumacząca, w jakim celu prowadzone są działania z zakresu automatyzacji. To pozwoli nie tylko wzmocnić ich zaufanie, ale także ograniczyć obawy przed np. redukcją zatrudnienia. Skuteczność takich działań znajduje odzwierciedlenie w zgromadzonych w ramach badania danych. W bardziej zautomatyzowanych organizacjach odsetek zwolenników tego rodzaju transformacji wynosi 52 proc. – o prawie 20 punktów procentowych więcej niż u mniej zaawansowanych w tej dziedzinie przedsiębiorstw” – podkreśla Paweł Zarudzki, dyrektor i lider Robotic & Cognitive Automation w firmie Deloitte.

Badanie „Automation with intelligence” zostało przeprowadzone wśród 479 menadżerów (w tym dyrektorów automatyzacji, dyrektorów operacyjnych, liderów departamentów usług wspólnych, dyrektorów działów zasobów ludzkich oraz szefów centów obsługi klienta) z 35 krajów i różnych branż.

News