NVIDIA: Wspieramy rozwój kompetencji związanych z użyciem sztucznej inteligencji

O potencjale sztucznej inteligencji dla wielu dziedzin naszego życia, wyzwaniach stojących na drodze do upowszechnienia takich rozwiązań w zastosowaniach biznesowych, potrzebie podejmowania działań mających na celu likwidację luki kompetencyjnej w obszarze technologii AI, a także o założeniach programu szkoleniowego NVIDIA Deep Learning Institute i ofercie kursów dostępnych dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem umiejętności pozwalających wykorzystać technologie AI w rzeczywistych scenariuszach biznesowych mówi Craig Clawson, dyrektor NVIDIA Deep Learning Institute.

Jakie są dziś główne przeszkody w powszechnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w zastosowaniach biznesowych? Czy chodzi o braki technologiczne czy kompetencyjne?

Ostatnie badania podkreślają fakt, że luka w umiejętnościach z zakresu AI nadal stanowi największą barierę dla upowszechnienia takich rozwiązań w zastosowaniach komercyjnych. Chociaż wyzwania związane z danymi, kulturą organizacyjną, cenami oraz dostępnością sprzętu i innych zasobów są również istotne, to właśnie brak specjalistów wykwalifikowanych w zastosowaniach AI stanowi największą barierę dla szerokiego wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w działalności biznesowej.

Na braki umiejętności niezbędnych do efektywnego wdrażania i użytkowania rozwiązań AI w realnych scenariuszach biznesowych składa się wiele czynników. Przede wszystkim jednak programy akademickie i szkoleniowe nie nadążają za tempem innowacji w obszarze AI. Tymczasem, specjaliści ds. sztucznej inteligencji potrzebują nie tylko szkoleń teoretycznych, ale też wiedzy praktycznej. W efekcie coraz bardziej widoczna staje się luka kompetencyjna obejmująca doświadczonych specjalistów, którzy mogliby objąć stanowiska kierownicze w organizacjach, które dopiero zaczynają wprowadzać strategie AI do swojej działalności.

W jaki sposób rozwiązania firmy NVIDIA wpisują się w potrzeby biznesowe dotyczące uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji?

NVIDIA od lat zajmuje czołowe miejsce w dziedzinie tzw. głębokiego uczenia, kluczowego obszaru sztucznej inteligencji. Wierzymy, że rozwiązania typu deep learning zrewolucjonizują sposób wykorzystania mocy obliczeniowej, zmienią oblicze wielu obszarów światowej gospodarki i sprawią, że nasze życie stanie się lepsze pod wieloma względami.

NVIDIA jest dziś firmą, która specjalizuje się w całym stosie technologii związanych z zaawansowanymi obliczeniami – nie tylko projektujemy procesory, ale także architekturę całego systemu obliczeniowego. Dostarczamy też oprogramowanie, gotowe biblioteki i narzędzia SDK pozwalające budować przełomowe rozwiązania w wielu dziedzinach. Jesteśmy w stanie zbudować niemal dowolne rozwiązanie wyspecjalizowane w obliczeniach AI – od serwerów, przez superkomputery, po maszyny autonomiczne.

Naszym rozwiązaniem jest, przykładowo, NVIDIA Jetson – wiodąca platforma obliczeniowa wspierająca zastosowania AI w modelu przetwarzania brzegowego. Ta, w pełni natywna chmurowo, platforma pozwala deweloperom AI i twórcom różnego rodzaju inteligentnych systemów korzystać z łatwo dostępnych, definiowanych programowo funkcji AI w ramach systemów brzegowych i wbudowanych, środowisk opartych na koncepcji Internetu Rzeczy, a także rozwiązań dla branż, takich jak przemysł, ochrona zdrowia, czy sektor publiczny. Dodam, że z platformy NVIDIA Jetson korzysta już ponad pół miliona deweloperów z całego świata.

Na czym polega działalność NVIDIA Deep Learning Institute?

Nasza organizacja dostarcza zasoby odpowiadające na różnorodne potrzeby związane z rozwojem kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji oraz wykorzystania technologii AI w praktyce. Zapewniamy materiały dydaktyczne, szkolenia i kompleksowe programy edukacyjne, dostarczając specjalistom, zespołom, organizacjom, a także nauczycielom i studentom to, czego potrzebują, aby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie AI, akceleracji obliczeń, grafiki i symulacji, inżynierii danych oraz innych dziedzin. Co ważne, nasze szkolenia dostępne są zarówno w modelu samokształcenia, jak i w formie warsztatów na żywo.

Kto może uczestniczyć w kursach dostępnych na platformie NVIDIA Deep Learning Institute?

Nasze szkolenia są dostępne dla każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem umiejętności w zakresie AI, data science lub HPC. Wszystkie osoby poszukujące drogi rozwoju kompetencji w tych dziedzinach zapraszamy do udziału w samodzielnych kursach online lub uczestnictwa w publicznych warsztatach prowadzonych przez naszych instruktorów.

Dobra okazja ku temu nadarzy się już w przyszłym tygodniu. W dniach 19-22 września 2022 roku organizujemy konferencję NVIDIA GTC, podczas której dostępne będą różne warsztaty prowadzone przez instruktorów NVIDIA Deep Learning Institute, w tym kursy dotyczące przetwarzania języka naturalnego, cyfrowych bliźniaków, biologii cyfrowej, robotyki, cyberbezpieczeństwa oraz nauki o klimacie. Cena całodniowych warsztatów w ramach konferencji GTC jest atrakcyjna, ponieważ wynosi jedynie 149 USD za osobę. Standardowa cena to 500 USD. Niektóre z naszych kursów są jednak w pełni bezpłatne.

Poza GTC dostępne są kursy online do samodzielnego kształcenia. Zainteresowanym organizacjom proponujemy także możliwość zorganizowania indywidualnych, prowadzonych przez instruktora, warsztatów dla pracowników. Wszystkie kursy oraz materiały są dostępne w języku angielskim. Wszystkie są też dostępne dla uczestników z Polski.

Zapewniamy także specjalne programy dla sektora edukacji, które pozwalają na bezpłatne włączenie szkoleń NVIDIA DLI do programu nauczania.

Wspomniał Pan o nieodpłatnych kursach. Jakiego rodzaju szkolenia organizowane przez NVIDIA Deep Learning Institute są dostępne bezpłatnie?

To prawda. Wybrane kursy udostępniamy w ramach NVIDIA Deep Learning Institute w pełni nieodpłatnie. Mam tu na myśli szkolenia, dotyczące zagadnień, takich jak: monitorowanie ryzyka katastrof na bazie zdjęć satelitarnych, podstawy segmentacji obrazów, poprawa wydajności operacji DataFrame za pomocą cuDF, czy wprowadzenie do zagadnień AI na platformie Jetson Nano.

Niektóre kursy pozwalają też na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonych kompetencji. Szczegóły każdego z kursów są opisane na stronie: https://www.nvidia.com/en-gb/training/online/.

Dlaczego warto wziąć udział w kursach i warsztatach NVIDIA Deep Learning Institute?

Myślę, że nasza oferta szkoleniowa bardzo silnie trafia w potrzeby związane z rozwojem kompetencji w obszarze projektów AI. Jako NVIDIA Deep Learning Institute oferujemy praktyczne szkolenia, które koncentrują się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i rozwijaniu rzeczywistych aplikacji za pomocą gotowych narzędzi z zakresu deep learning. Co ważne, nasze kursy dotykają rozmaitych zastosowań sztucznej inteligencji – od robotyki, przez pojazdy autonomiczne, po przetwarzanie języka naturalnego i wiele innych.

Ostatnio rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową na inne dziedziny, w tym z zakresu data science i wysoce wydajnego przetwarzania danych. Poza tym, każdy uczestnik naszych kursów otrzymuje dostęp do chmurowego środowiska deweloperskiego akcelerowanego przez procesory graficzne NVIDIA.

Mówił Pan też o współpracy z instytucjami edukacyjnymi…

Faktycznie. Zależy nam na tym, aby szkolenia z zakresu AI były łatwo dostępne dla całej społeczności deweloperów – i nie tylko. Współpracujemy z wieloma publicznymi i prywatnymi organizacjami, aby dotrzeć do tych deweloperów, którzy dopiero poznają zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego mogą oferować nasze szkolenia za darmo dzięki wykorzystaniu zestawów dydaktycznych NVIDIA Teaching Kits oraz programu DLI University Ambassador.

Jakie znaczenie ma sztuczna inteligencja wobec dzisiejszej sytuacji na rynku pracy?

Rozwiązania sztucznej inteligencji mogą być dziś wykorzystywane w bardzo wielu zastosowaniach. Zdecydowana większość zastosowań technologii AI poprawia produktywność, zwiększy możliwości różnych produktów czy efektywność usług – i jako taka przyniesie korzyści dla ludzkości. Oczywiście, upowszechnienie rozwiązań sztucznej inteligencji przyczyni się do pewnych przesunięć i zmian na rynkach pracy, jednak – podobnie jak miało to miejsce w przeszłości z innymi również przełomowymi technologiami – stanie się motorem wzrostu gospodarczego. Moim zdaniem, zadecyduje o tym kilka kwestii.

Po pierwsze, AI usprawni wiele zawodów – pomoże lekarzom, prawnikom, kierowcom ciężarówek pracować wydajniej. Po drugie – zwiększy produktywność, ponieważ zmniejszy się liczba wypadków, nadużyć, czy roszczeń ubezpieczeniowych. Po trzecie, sztuczna inteligencja obniży koszty i poprawi jakość życia. Wierzę też, że dzięki rozwiązaniom wykorzystującym mechanizmy AI będziemy lepiej i wydajniej wykonywać naszą pracę, co przełoży się na wzrost stabilności naszego życia zawodowego.

Upowszechnienie i efektywne wykorzystanie rozwiązań AI w różnych dziedzinach życia wymaga jednak dostępu do nowych, ciągle relatywnie rzadkich, kompetencji. Widzimy, przykładowo, że coraz więcej krajów z całego świata aktywnie angażuje się w rozwój posiadanej infrastruktury wysoce wydajnego przetwarzania danych. Przybywa też państwa, które wspierają obywateli w rozwoju umiejętności niezbędnych do tworzenia rozwiązań wykorzystujących potencjał AI.

Firma NVIDIA współpracuje z takimi państwami w ramach inicjatywy AI Nations – ogólnoświatowego programu, który wspiera tworzenie planów wdrażania technologii sztucznej inteligencji w celu napędzania wzrostu gospodarczego i realizacji priorytetów narodowych. Jesteśmy mocno zaangażowani w projekty mające na celu wypełnienie luki kompetencyjnej w obszarze AI.

News