Beyond.pl zakończył proces certyfikacji w zakresie ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko

Uzyskana przez Beyond.pl certyfikacja ISO 14001 potwierdza, że funkcjonująca w spółce polityka środowiskowa jest zgodna z międzynarodowymi standardami w zakresie eliminacji negatywnych skutków prowadzonej działalności dla środowiska naturalnego.

Przeprowadzony w Beyond.pl audyt systemu zarządzania środowiskowego potwierdził jego zgodność z normą ISO 14001:2015. Przedstawiciele spółki podkreślają, że uzyskany certyfikat potwierdza kompetencje Beyond.pl jako zrównoważonego dostawcę usług infrastrukturalnych. “Intensyfikacja cyfrowej transformacji oraz systematyczny wzrost zapotrzebowania na usługi chmurowe i data center ma bezpośrednie przełożenie na zwiększanie niekorzystnego wpływu branży ICT na środowisko. Dlatego w naszym sektorze konieczna jest większa transparentność. Klienci i generalnie biznes musi dysponować narzędziami, które pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji o ich wpływie na klimat w tym przy doborze rozwiązań IT” – mówi Wojciech Stramski, dyrektor generalny Beyond.pl.

Standard ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem. Standard ten powstał z myślą o zwalczaniu niekorzystnych dla środowiska praktyk biznesowych. Jest jednak powszechnie wykorzystywany także na potrzeby weryfikacji dostawców różnego rodzaju usług pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Przeprowadzony w Beyond.pl audyt objął obszary, takie jak: gospodarka energetyczna, wodno-ściekowa i odpadowa, kwalifikacje i obowiązki pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskowe, a także zakres monitoringu parametrów środowiskowych oraz identyfikacji niezgodności i wdrażania działań naprawczych. Ocenie poddano także cele i zadania związane z realizacją strategii środowiskowej, a także plany reagowania w sytuacji awarii środowiskowych, które dotyczą obiektów centrów przetwarzania danych. “Certyfikacja ISO 14001 jest formalnym potwierdzeniem stosowanych przez Beyond.pl, od lat, najwyższych standardów. Z kolei dla naszych klientów to niezależne źródło potwierdzające, że jesteśmy wartościowym partnerem kontrybuującym do zrównoważonej transformacji cyfrowej i możemy być istotnym ogniwem ich zielonego łańcucha dostaw” – dodaje Wojciech Stramski.

Przedstawiciele Beyond.pl podkreślają jednocześnie, że firma od lat przywiązuje ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Przykładowo, centra danych Beyond.pl są od dwóch lat zasilane w pełni zieloną energią potwierdzoną certyfikatami pochodzenia. Jednocześnie, centrum danych Beyond.pl Data Center 2 charakteryzuje się współczynnikiem efektywności energetycznej PUE na poziomie 1,2 – co stawia ten ośrodek w czołówce najbardziej efektywnych energetycznie obiektów w regionie. Firma aktywnie uczestniczy również w projektach wspierających zrównoważony rozwój branży data center i bierze udział w inicjatywach, takich jak: Climate Neutral Data Center Pact, European Green Digital Coalition czy VMware Zero Carbon Comitted. W 2022 roku Beyond.pl oficjalnie ogłosił również wsparcie w zakresie wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

“Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba zmian jest bardzo duża, a proces legislacyjny, który wymusi te zmiany potrafi trwać latami. Dlatego każdy przedstawiciel świata biznesu powinien działać proaktywnie i samodzielnie podejmować słuszne kroki przyczyniające się do odwracania negatywnych zmian, które następują za sprawą m.in. rozwoju gospodarki czy postępującej cyfryzacji. Firmy z branży nowoczesnych technologii powinny stanowić przykład do naśladowania jak adresować te problemy, wspierając wdrażanie nowoczesnych technologii które zarazem pozwolą nam zahamować trend negatywnych skutków środowiskowych. Dla nas kwestie zrównoważonego rozwoju, poszanowania zasobów naturalnych i dobrobyt przyszłych pokoleń są bardzo istotne i będziemy kontynuować nasze zaangażowanie na tym polu” – zapewnia Wojciech Stramski.

News