Specjaliści i menedżerowie oczekują wyższych podwyżek

Większość pracodawców podkreśla, że pierwsza połowa 2022 roku przyniosła w ich firmach wzrosty wynagrodzeń. Mimo to, tylko 37 proc. specjalistów i menedżerów deklaruje zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Hays Poland.

Z raportu Hays Poland „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów” wynika, że pierwsza połowa roku obfitowała w rekrutacje, związane z nimi wyzwania oraz podwyżki. Pracodawcy, świadomi tego, jak trudne jest pozyskanie odpowiedniego pracownika na rynku, podnosili wynagrodzenia i niejednokrotnie składali kontroferty osobom deklarującym chęć odejścia z firmy. Statystycznie, w pierwszym półroczu aż 83 proc. firm zaproponowało swoim pracownikom podwyżki. Podwyżki płac sięgnęły średnio 5%. Warto dodać, że na początku 2022 roku podwyżki planowała mniejsza, choć i tak wysoka liczba pracodawców. W styczniowej edycji badania Hays Poland plany zwiększenia wynagrodzeń zapowiadało na bieżący rok 75% pracodawców. Co ważne, na drugą połowę roku otwartość do zwiększenia wynagrodzenia pracownikom zapowiada jedynie 46% pracodawców. Większość, bo 53% firm planuje do końca roku utrzymać płace na obecnym poziomie.

Źródło: Raport Hays „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”, lipiec 2022

Z analiz Hays Poland wynika jednak, że nie wszyscy specjaliści i menedżerowie otrzymali podwyżki. Z drugiej strony, zdaniem pracowników, wysokość przyznawanych im podwyżek często nie jest współmierna do obecnych warunków gospodarczych. “Wiele firm jest niejako przymuszona do odpowiadania na rosnące oczekiwania pracowników. A te w aktualnych warunkach są napędzane zarówno wysoką inflacją i rosnącymi kosztami życia, jak i atrakcyjnymi ofertami pracy. Mimo że pracodawcy starają się odpowiedzieć na potrzeby swoich kadr, to podwyżka rzędu 5-10 proc. często nie satysfakcjonuje pracowników, ponieważ nie zwiększa ich realnej siły nabywczej” – podkreśla Agnieszka Pietrasik, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland.

Niezależnie od tego, jak wskazują specjaliści Hays Poland, że obecna sytuacja gospodarcza mocno podniosła oczekiwania specjalistów i menedżerów. Wielu pracodawców nie było w stanie odpowiedzieć na te potrzeby. Autorzy analizy podkreślają, że obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa dla pracodawców. Zdaniem ekspertów Hays do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą bowiem rosnące obawy o sytuację gospodarczą. Wyzwaniem staje się zatem nie tylko utrzymanie wysoko wykwalifikowanych kadr, ale także opracowanie i wdrożenie strategii wynagrodzeń wspierającej rozwój kadrowy i kompetencyjny w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności.

“Pomimo powszechnych podwyżek, odsetek pracowników usatysfakcjonowanych ze swoich zarobków spada. W związku z tym, w drugiej połowie roku na rynku pracy specjalistów i menedżerów należy oczekiwać nadal wysokiej rotacji. W sytuacji, gdy obecny pracodawca nie odpowie na oczekiwania finansowe wysoko wykwalifikowanego pracownika, ten będzie skłonny poszukiwać innych możliwości na rynku pracy” – mówi Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland. Niezmiennie, głównym powodem rozważania zmiany pracy pozostaje wysokość wynagrodzenia. Jednocześnie, w wielu organizacjach uruchomione zostaną nowe procesy rekrutacyjne. “W najbliższych miesiącach nie powinno zabraknąć intratnych propozycji zawodowych dla ekspertów. Wiele zależeć będzie jednak od rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, jak również od kompetencji posiadanych przez kandydata” – dodaje Alex Shteingardt.