Dwie na trzy firmy przemysłowe korzystają z rozwiązań Smart Manufacturing

W skali roku wskaźniki wdrożenia inteligentnej produkcji wzrosły o 50%. Oznacza to, że już 2 na 3 producentów korzysta z inteligentnych komponentów produkcyjnych. Takie wnioski płyną z badania Plex Systems, spółki zależnej Rockwell Automation opracowanego we współpracy z Hanover Research.

Siódma edycja raportu poświęconego wykorzystaniu rozwiązań klasy Smart Manufacturing stanowi podsumowanie najpilniejszych wyzwań światowej branży produkcyjnej. Zdaniem autorów analizy kluczem do rozwiązania najistotniejszych problemów sektora przemysłowego są nowe technologie, a w szczególności inteligentne rozwiązania produkcyjne. Jednocześnie, ankietowani na zlecenie Plex Systems, spółki zależnej Rockwell Automation, przedstawiciele sektora produkcyjnego wskazują potrzebę zwiększenia zwinności, wdrożenia nowych technologii i poprawy procesów biznesowych jako odpowiedź na rosnące wyzwania biznesowe.

Z analiz zleconych przez firmę Plex wynika również, że w firmach z sektora produkcyjnego postępuje transformacja środowisk aplikacyjnych. Na popularności zyskują m.in. modularna architektura oprogramowania, która w kolejnych krokach ułatwia przyjmowanie nowych, bardziej zwinnych rozwiązań. Co ważne, za kluczowe dla możliwości rozwoju działalności w wielu organizacjach produkcyjnych uznawane są technologie, które jeszcze kilka lat temu określano mianem “przereklamowanych”. Mowa tu m.in. o modelu chmury obliczeniowej, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz automatyzacji i robotyzacji konkretnych procesów. Analizy pokazują, że – przykładowo – skala wykorzystania różnego rodzaju rozwiązań z zakresu inteligentnej produkcji wzrosła rok do roku o 50%. Jest to m.in. efekt obniżenia barier związanych z wykorzystaniem takich technologii. Oznacza to również, że obecnie niemal dwie trzecie firm produkcyjnych korzysta z rozwiązań klasy Smart Manufacturing. Autorzy analizy podkreślają również, że w skali świata rośnie także znaczenie działań w zakresie ESG, a więc ochroną środowiska , odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

Co ciekawe, aż 75% respondentów biorących udział w badaniu podsumowanym na łamach Raportu o Stanie Inteligentnej Produkcji w 2022 roku (The 2022 State of Smart Manufacturing Report) postrzega technologię jako kluczowe rozwiązanie problemów pracowników. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa produkcyjne, które prezentują się jako zaawansowane technologicznie, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników.

Jednocześnie, jak pokazują analizy, coraz większe znaczenie mają obserwowane od dwóch lat problemy typowe dla sektora produkcyjnego. W czołówce wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa przemysłowe znalazły się m.in. rosnąca złożoność i nieprzewidywalność łańcuchów dostaw, rosnąca luka kompetencyjna i liczba nieobsadzonych stanowisk, a także presja na ograniczanie ryzyka działalności. Przykładowo, choć 78% firm produkcyjnych dysponuje rozwiązaniami wspierającymi planowanie łańcucha dostaw, to aż 38% przedstawicieli takich przedsiębiorstw zapowiada zamiar zwiększenia inwestycji w tym obszarze, ponieważ obecnie wykorzystywane rozwiązania są uznawane za niewystarczające.

Raport “The 2022 State of Smart Manufacturing Report” stanowi podsumowanie wniosków z badania ankietowego przeprowadzonego w październiku 2021 roku na grupie ponad 320 przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych z całego świata. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie firmy Rockwell Automation.

News