Największe firmy IT w Polsce w roku 2021 - wyniki rankingu ITwiz Best100

Większość, 73% ankietowanych przez nas firm IT – uczestników rankingu ITwiz Best100 – stwierdziło, że rok 2021 był lepszy lub dużo lepszy niż rok 2020 (54% rok wcześniej), a jedynie 3%, że gorszy lub dużo gorszy (16%). Dobre nastroje potwierdzają dane IDC, wg których rynek ICT w Polsce wzrósł aż o 13%, do 21,8 mld USD (84,2 mld zł). Rok wcześniej ten wzrost wyniósł jedynie 4%, a wartość rynku wyniosła 19,3 mld USD (75 mld zł).

Ten rok przez przedstawicieli firm IT oceniany jest nieco bardziej pesymistycznie. Już nie 3% lecz 11% z nich ocenia, że będzie gorszy niż 2021. Choć nadal 63% będzie uważał, że ich sytuacja się poprawi, m.in. pod względem liczby i wartości kontraktów. Jak prognozuje IDC, niekorzystnie na nasz rynek IT wpłynąć mogą zarówno wojna na Ukrainie, jak i wysoka inflacja, a może nawet stagflacja. Dużym hamulcowym jest także słabość złotego i wzrost stóp procentowym. Ma to nie tylko negatywny wpływ na skłonność do zakupów. Wzrasta też koszt kredytów kupieckich. To zaś powoduje wąskie gardła u dystrybutorów.

Niepowstrzymany wzrost rynku cloud computing

Prognozy IDC nie mówią już o dwucyfrowych wzrostach, ale nadal sporych. Przykładowo w latach 2022-2026 usługi IT mają rosnąć średnio o 5,6%. W 2021 wzrost wyniósł 4%. W przypadku oprogramowania wzrost w zeszłym roku osiągnął wartość 10%, a sprzęt o rekordowe 27%. W tym roku ten segment ma już odnotować lekki spadek. Szybki wzrost rynku IT widać też we wzrostach zatrudnienia. W 69% ankietowanych przez nas firm IT w roku 2021 zatrudnienie wzrosło. Wzrosły też płace (88% odpowiedzi).

W czołówce firm IT o największym zatrudnieniu znalazły się międzynarodowe firmy doradcze, które otworzyły w Polsce centra usług obsługujące klientów z całego świata. Capgemini zatrudnia w Polsce już ponad 10 000 pracowników, a Accenture i EY ponad 6000. Ośrodkami, w których działają te firmy są: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, a także Lublin i Opole.

W najbliższych 5 latach najszybciej ma rosnąć rynek usług cloud computing. W roku 2021 jego wartość wyniosła 886 mln USD, a do roku 2026 mają rosnąć o 22,5% rocznie. Wówczas ten segment rynku będzie już wart 2,5 mld zł! W latach 2022-2026 zmieniać się ma jednak struktura rynku cloud computing.

Do roku 2026 wzrastać będzie udział usług Platform as a Service (wzrost z 13% do 24%), kosztem Software as a Service (spadek z 67% do 54%). Bez zmian pozostanie zaś udział usług Infrastructure as a Service (na poziomie ok. 20%). Na ich małą „opłacalność” wskazują w rozmowach z nami sami klienci. Coraz częściej starają się zaś skorzystać z usług związanych z zaawansowaną analizą danych, algorytmami AI/ML, czy gotowymi platformami MLOps. Wszystkie one należą do kategorii PaaS.

[table id=88 /]

* – szacunki

** – raporty giełdowe

Według danych PMR, Polska i Czechy są niekwestionowanymi liderami pod względem sumy wydatków na usługi cloud computing w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Taki wynik uzależniony jest w dużej mierze od wielkości gospodarek tych krajów i liczby aktywnych firm. Z kolei biorąc po uwagę np. odsetek przedsiębiorstw korzystających z chmury, Estonia jest liderem regionu (z wynikiem o 15 proc. powyżej średniej). Estoński rynek charakteryzuje się też jednym z największych udziałów modelu SaaS w chmurze publicznej. Wartość rynku chmury obliczeniowej w CEE w roku 2022 wyniesie  2,3 mld euro (1,9 mld euro rok wcześniej).

Kluczowe trendy dla rozwoju branży IT

Chmura obliczeniowa to także najważniejszy trend w branży IT, wskazywany przez 80% ankietowanych przez nas jej przedstawicieli. Na kolejnych miejscach znalazły się: cyberbezpieczeństwo (73%), analityka i Big Data (54%), zastosowanie algorytmów AI (46%) oraz automatyzacja i robotyzacja (40%). Trendy te widać też w preferencjach klientów. Najwięcej z nich przyspieszyło projekty związane z bezpieczeństwem IT (49%), migracją do chmury (46%) oraz wdrożeniem nowych aplikacji (35%).

Jednocześnie coraz więcej klientów zagranicznych sięga nie tylko po pracowników, ale też gotowe rozwiązania i usługi IT z Polski. Wg ankietowanych przez nas przedstawicieli firm IT, aż 51% z nich odnotowało wzrosty przychodów z kontraktów zagranicznych. Przychody z eksportu uczestników rankingu ITwiz Best100 wyniosły ponad 19,2 mld zł, głównie za sprawą Grupy Asseco Poland. W czołówce znalazły się jeszcze: Intel Technology Poland, Comarch, CD Projekt RED (mimo 60 proc. spadku), Ten Square Games i Samsung Electronics Polska.

[table id=89 /]

* – szacunki

** – raporty giełdowe

Czołowi eksporterzy IT działają w dwóch branżach – produkcji oprogramowania i usług tworzenia oprogramowania na zamówienie klientów.

Podsumowanie rynku IT w Polsce w 2021 roku

Na sprzedaż produktów i usług IT w roku 2021 przypadło ok. 15,7 mld USD. Wg danych z raportu ITwiz Best100, w roku 2020 było to 13,33 mld USD, a w roku 2019 – 12,24 mld USD. Widać więc spore wzrosty w ciągu ostatnich 2 lat. Można to uznać za dowód potwierdzający opinię o znaczącym przyspieszeniu projektów digitalizacji i cyfrowej transformacji.

Warto jednak pamiętać o charakterystyce polskiego rynku IT. Prawie 58% jego wartości (9,04 mld USD) pochodzi ze sprzedaży sprzętu IT. Na usługi IT przypada ok. 26% rynku IT, a oprogramowania 16%. Każdy wzrost w tej pierwszej kategorii to impuls rozwoju dla całego rynku. Dwa ostatnie lata należały do bardzo udanych w segmencie sprzętu. W ich trakcie zanotowano niespotykane od kilkunastu lat wzrosty.

W pierwszym roku pandemii popyt na sprzęt PC zwiększył się o prawie 40%. W 2021 roku poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej, o kolejne 3,5%. Duże były też wzrosty pod względem wartości sprzedaży. Było to możliwe dzięki dużemu popytowi w segmencie sprzętu przenośnego, zwłaszcza na najdroższe modele, tzw. ultrabooki.

Mimo lekkiego spadku w 2022 roku, perspektywy na rynku PC są dobre. W tym roku odbywają się bowiem przetargi z projektu PPGR – wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W jego ramach klientów znajdzie ponad 200 tys. komputerów, głównie notebooków. Z kolei w Krajowym Planie Rozbudowy zapisano m.in. zakup – w ciągu 4 lat – ok. 1,2 mln komputerów dla uczniów i nauczycieli.

Liderzy wg raportu ITwiz Best100

Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji rankingu ITwiz Best100 (308 firm) to 77 mld zł (66 mld zł rok wcześniej). Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Jak co roku podkreślamy, część tych samych przychodów raportowanych jest przez kilka firm – vendorów, dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz partnerów tych drugich, którzy oferują je klientom końcowym.

[table id=86 /]

* – szacunki

** – raporty giełdowe

O stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Aby się zakwalifikować do grupy 50 największych firm w Polsce trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 298 mln zł (260 mln zł w roku 2020), a w przypadku pierwszej setki zestawienia ITwiz Best100 – 150 mln zł (120 mln zł). W 2021 roku – wg rankingu ITwiz Best100 – przychody pierwszej 50-tki największych firm wyniosły 58,8 mld zł (43 mld zł), czyli 97% wartości całego rynku IT. Gdyby z tego zestawienia usunąć dystrybutorów, to przychody czołowej 50-tki wyniosłyby ok. 35,5 mld zł (58% wartości całego rynku).

Pierwsza 10-tka rankingu ITwiz Best100

Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, wygenerował w 2021 roku obroty ze sprzedaży produktów i usług IT w wysokości 8 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do roku 2020. Choć niestety firma ta nie zdecydowała się na wydzielenie ze sprzedaży produktów nie związanych z IT (m.in. sprzętu RTV/AGD). Na drugim miejscu znalazło się ALSO Polska ze wzrostem sprzedaży na poziomie 27% do 7 mld zł. Na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100 – wg naszych szacunków – uplasował się ponownie Dell EMC odnotowując 21 proc. wzrost przychodów do 3 mld zł. Na 4. miejscu utrzymało się Lenovo Technology (2,07 mld zł). Na 5. miejsce awansowało HP Inc. (2,05 mld zł). Widać po tak dobrej pozycji tych trzech vendorów 27 proc wzrost sprzedaży sprzętu IT.

Kolejne, 6. miejsce w naszym rankingu zajmuje Intel Technology Poland, gdzie samo centrum R&D w Gdańsku rozwijające oprogramowanie dla centrali w USA wygenerowało 1,05 mld zł obrotów. Na 7 miejscu, po raz pierwszy od dawna w najlepszej 10-tce znalazło się Asseco Poland (awans z 15-tego miejsca). Wszystko dzięki wzrostowi przychodów do 1,88 mld zł. Dwa kolejne miejsca zajmują dystrybutorzy – Tech Data Polska (1,69 mld zł) i Komputronik (1,65 mld zł). Miejsce 10. zajął Samsung Electronics Polska (1,57 mld zł), aż 495 mln zł to przychody z tworzenia oprogramowania na zlecenie centrali w warszawskim centrum R&D.

[table id=87 /]

* – szacunki

** – raporty giełdowe

Do największych, firm z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2021 należały: Asseco Poland, NTT Systems (1,15 mld zł) i Comarch (1,06 mld zł). Najwięksi vendorzy to: Dell EMC Polska, Lenovo Technology B.V. oraz HP Inc. Z kolei w trójce największych dostawców usług cloud computing znalazły się: Asseco Poland (238,2 mln zł), Comarch (213,5 mln zł) oraz Vercom (178,9 mln zł). Amazon Web Services, Microsoft (Azure) i Google Cloud zajęły odpowiednio miejsca 4, 5 i 7.

Lider tego rynku, Asseco Poland w 2021 roku powołało dedykowaną spółkę Asseco Cloud, która wspiera klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Powstała ona przez połączenie kilku jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Grupy Asseco.

Podział przychodów z IT wg sektorów gospodarki

Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best100 podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w 2021 roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej wyniosły 2,4 mld zł (2,1 mld zł w roku 2020); banków 2,4 mld zł (2,5 mld zł); sektora finansowego 1,9 mld zł (1,7 mld zł); sektora handlu 1,7 mld zł (1,5 mld zł); przemysłu 2,0 mld zł (1,3 mld zł); telekomunikacji i mediów 1,5 mld zł (1,1 mld zł); sektora utilities i energetyki 1,4 mld zł (1,1 mld zł); opieki zdrowotnej 1,3 mld zł (1,2 mld zł), a transportu i logistyki 0,7 mld zł (0,6 mld zł). Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MSP było to odpowiednio 11,2 mld zł (10 mld zł) i 2,4 mld zł (1,9 mld zł).

[table id=90 /]

* – szacunki

** – raporty giełdowe

 

Zamów Raport ITwiz BEST100 edycja 2022 poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2022

News