Grupa LOTOS tworzy cyfrowego bliźniaka części infrastruktury krytycznej rafinerii