Czy czterodniowy tydzień pracy jest możliwy?

Czterodniowy tydzień pracy nabiera coraz większego rozmachu. Szeroki program jego testów planuje wdrażać Wielka Brytania. W najnowszym pakiecie reform rządu indyjskiego znajduje się projekt 4 dniowego tygodnia pracy i 12 godzinnego dnia. W lutym 2022 r. rząd Belgii ogłosił możliwość korzystania przez pracowników z 4 dniowego tygodnia pracy przez okres do 6 miesięcy.

Najważniejsze informacje

Kluczowe wnioski z badania 4-dniowego tygodnia pracy
  • Ideą 4-dniowego tygodnia pracy jest osiągnięcie tych samych wyników w krótszym czasie, tak aby ludzie mieli więcej czasu na rozwijanie innych zainteresowań, spędzanie czasu z bliskimi i zarządzanie swoim życiem.
  • Pracownicy, którzy pracują w 4-dniowym tygodniu pracy, oceniają ogólne życie jako lepsze, a ich samopoczucie wzrosło o 35,7%.
  • Ilość spotkań w firmie zmalał o 10%.
  • Nie odnotowano negatywnego wpływu na rezultaty prac, a kierownicy projektów odnotowali prawie 3% poprawę jakości rezultatów prac.
  • Pracownicy chcą być rozliczani za wyniki, a nie za przepracowane godziny. Jest to znacząca zmiana w sposobie myślenia o pracy i podejścia do niej, a także wstęp do standaryzacji krótszego i elastycznego tygodnia pracy.
  • Pracownicy są różni, mają zróżnicowane potrzeby i oczekiwania.
  • Elastyczne warunki pracy oraz otwarta, pełna zaufania kultura są najbardziej cenionymi korzyściami jakie widzą pracownicy. Obie te miary są skorelowane z większym zaangażowaniem pracowników. I właśnie na tym pracodawcy powinni się skupić.

Jeden z polskich startupów technologicznych A4BEE przeprowadził projekt badawczy w tym zakresie. Do dziś, poza teoretycznymi rozważaniami, istniała niewielka ilość wiarygodnych danych. Jednak po 9 miesiącach testów 4-dniowego tygodnia pracy – wspieranych przez naukowców i psychologów – A4BEE dzieli się wnioskami i rekomendacjami.

„W czasie trwania testu liczba spotkań zmniejszyła się o 10%, a samopoczucie pracowników wzrosło o 35,7%” – powiedziała Karolina Marzantowicz, członek zarządu, Chief of Growth w A4BEE. „4-dniowy tydzień pracy może być dobrym rozwiązaniem dla niektórych osób lub organizacji. Nasze badania wykazały, że pracownicy cenią pracę, i to dobrej jakości. Pracownicy nie postrzegają pracy jako czegoś złego, co należałoby ograniczyć. Na co dzień potrzebują więcej elastyczności i wolności w miejscu pracy niż skróconej ilość godzin pracy” – dodaje.

Niezbędna silna kultura i elastyczne podejście do zarządzania zmianą

Według nowych badań przeprowadzonych przez A4BEE, dobre samopoczucie pracowników wzrosło o 36%, a jakość pracy o 2,7% podczas 9 miesięcznego projektu gdzie testowano 4 dniowy tydzień pracy. „Jak potwierdził pilotaż A4BEE, wprowadzenie krótszego tygodnia pracy wymaga silnej kultury i elastycznego podejścia do zarządzania zmianą. Zmiana wymaga czasu i wysiłku, ale może być solidnym kompromisem. Dla mnie hybrydowe miejsce pracy jest minimalnym punktem wyjścia do tej transformacji. Nie ma uniwersalnej polityki ‘4 dni pracy w tygodniu’, ale ramy opracowane przez A4BEE mogą być bardzo pomocne dla innych trendsetterów” – skomentowała wyniki badań Tina Sobocińska, założycielka HR4future, i strategicznych doradca ds. HR.

1766 godzin w roku pracują Polacy. Dla porównania w USA jest to 1767 godzin, a w Niemczech 1332.

W ciągu ostatnich dwóch lat wiele mówiło się o potencjalnych korzyściach płynących z wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Niektórzy twierdzą, że wprowadzenie 32 godzin jako normy zamiast 40 godzin może poprawić samopoczucie pracowników bez obniżania wydajności firmy. Od wielu lat badania wskazują, że w pewnym momencie wydajność spada wraz ze wzrostem liczby przepracowanych godzin. W marcu 2020 r. firma Gallup przeprowadziła badanie dotyczące liczby dni, w których amerykańscy pracownicy pracują w tygodniu. Tylko 5% stwierdziło, że pracuje cztery dni w tygodniu, 84% – że pięć dni, a aż 11% – że sześć dni.

Założenia początkowe eksperymentu

W 2021 roku A4BEE postanowiło rzucić wyzwanie tym liczbom i rozpoczęło program próbny połączony z dogłębnymi badaniami na temat 4-dniowego tygodnia pracy. Na potrzeby badania, czterodniowy tydzień pracy został zdefiniowany jako 32-godzinny tydzień pracy bez utraty produktywności, wynagrodzenia lub świadczeń. “Najważniejszą rzeczą było poznanie perspektywy różnych pracowników A4Bee, aby uzyskać pełny obraz tego, jakie mają oczekiwania i jakie widzą zagrożenia związane ze skróconym tygodniem pracy. Podczas samego badania przyjrzeliśmy się różnym obszarom, aby zrozumieć, jak się czują i jakie mają przemyślenia. Wszystko po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak 4-dniowy tydzień pracy wpływa na ludzi w naszej firmie” – powiedziała Iwona Ignas, badaczka A4BEE.

71,64% o tyle w badanej przez A4BEE grupie zwiększyły się możliwości samorozwoju poza godzinami pracy.

Badanie opierało się na podstawach projektowania zorientowanego na użytkownika. Zakres badania oraz hipotezy do weryfikacji zostały opracowane w formie interaktywnych warsztatów, w których wzięło udział ponad 67% pracowników firmy. Na potrzeby badania przyjęto, że tryb ten oznacza pracę przez 4 dni w tygodniu przy tej samej liczbie zadań i zachowaniu tego samego wynagrodzenia i świadczeń.

Rekrutacja do badania polegała na doborze jak najbardziej zróżnicowanej grupy. Grupa badana była reprezentatywna dla populacji wszystkich pracowników A4BEE. Próg wejścia stanowił staż pracy w firmie dłuższy niż 3 miesiące oraz praca na min. 90% etatu.

Grupa została podzielona według następujących kryteriów:

  • dział w firmie (R&D, Consulting, Back office),
  • wiek (30 lat i mniej oraz powyżej 30 lat),
  • liczba spotkań w tygodniu.

W ten sposób powstały małe podgrupy, z których wylosowano 30% pracowników do grupy badawczej. Grupa kontrolna została utworzona poprzez dopasowanie stanowisk pracy lub zakresu obowiązków osób z grupy badawczej i była tej samej wielkości. Osoby w grupie kontrolnej pracowały w normalnym, 5-dniowym tygodniu pracy.

Po dokładnej analizie zebranych informacji i danych osoby realizujące badanie opracowały trzy rekomendacje. Po pierwsze, krótszy czas pracy należy wprowadzać etapami, w celu kulturowego i organizacyjnego przygotowania firmy. Po drugie należy opracować i wdrożyć kalendarz oraz najlepsze praktyki spotkań poprawiających organizację i planowanie pracy. Po trzecie należy skoncentrować się na korzyściach dla pracowników i sposobie ich realizacji zamiast samym, krótszym tygodniu pracy. Może bowiem istnieć wiele sposobów na osiągnięcie tych samych korzyści.

A4BEE jest firmą technologiczną, głęboko zaangażowaną we wspieranie sektorów biotechnologii, farmacji i produkcji. Od pierwszego dnia działalności, na długo przed pandemią, A4BEE stworzyło w pełni zdalne operacje, pozwalając pracownikom pracować tam, gdzie chcą i lubią. W 2018 r. Firma wprowadziła koncepcję workation, co roku 50% pracowników korzysta z tej możliwości łączenia pracy z odpoczynkiem. W 2020 r. ufundowała służbowy apartament w polskich górach, dzięki czemu poszczególne osoby i zespoły mogą pracować zdalnie.

Pełen raport można pobrać: http://a4bee.com/4days-work-week/

News