Gdzie szukać wsparcia w rozwoju kompetencji cyfrowych?

Ostatnie lata przyniosły zmiany gospodarcze i społeczne, które przełożyły się na to, w jaki sposób wykonujemy swoje obowiązki. Równolegle nastąpił prawdziwy zwrot w kierunku cyfrowych kanałów komunikacji, usług i modeli biznesowych. Same zaś technologie – oraz ich zastosowania biznesowe – zyskały nową dynamikę rozwoju. W tych realiach niezbędne staje się stałe poszerzanie kompetencji cyfrowych. Szeroką ofertę darmowych szkoleń m.in. z zakresu bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i tożsamości posiada Microsoft w ramach własnych platform szkoleniowych.

W obliczu pandemii COVID-19 zmienił się sposób, w jaki wykonujemy swoje obowiązki. Na znaczeniu zyskał hybrydowy model pracy. Pierwsze doświadczenia z jego powszechną implementacją pokazały, że model ten wiąże się nie tylko z nowymi potrzebami technicznymi. Efektywne jego wykorzystanie wymaga m.in. zmian organizacyjnych i kulturowych, a przede wszystkim zadbania o odpowiednie kompetencje pracowników. Konieczne jest także wdrożenie narzędzi, procedur i zasad, które nie tylko zapewnią wysoką efektywność pracy, ale przede wszystkim zadbają o cyfrowe bezpieczeństwo organizacji.

Cyfrowa transformacja wymusza powstawanie nowych specjalizacji, stanowisk i zawodów

Jak pokazują najnowsze analizy przeprowadzone przez firmę KPMG we współpracy z Microsoft ponad połowa (51%) osób odpowiedzialnych za technologie cyfrowe w polskich firmach traktuje cyfrową transformację jako obszar istotny dla rozwoju działalności biznesowej. Wskutek tego rodzaju zmian powstają też nowe specjalizacje, stanowiska i zawody wymagające kompetencji, które jeszcze kilka lat temu należały do prawdziwej rzadkości. Coraz częściej kluczowe znaczenie mają tu kompetencje z pogranicza biznesu oraz nowych technologii.

Są to umiejętności, które pozwalają wykorzystać potencjał dostępnych rozwiązań technologicznych na potrzeby wprowadzenia nowych produktów, optymalizacji czy zmian modeli biznesowych w sposób dopasowany do specyfiki poszczególnych branż i rynków. Szczególnie ważne jest również posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z cyfrowych narzędzi, cyberhigieny czy rozpoznawania i walki z cyberprzestępczością.

Kompetencje IT potrzebne od zaraz

Według Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA, tylko w Polsce brakuje ponad 300 tys. specjalistów IT. Pilnie poszukiwani są zarówno programiści, jak i specjaliści z innych dziedzin. Tak znacząca luka kompetencyjna przekłada się m.in. na szereg utraconych szans dla polskich przedsiębiorców. Przy tym nie chodzi tu jedynie o firmy dostarczające oprogramowanie.

Okazuje się, że nawet firmy, dla których obszar IT nie stanowi istoty działalności biznesowej, nie są w stanie w pełni realizować planów rozwoju. Analogiczna sytuacja ma zresztą miejsce także w innych krajach. Z drugiej strony, w skali całego świata na sile przybiera rywalizacja o specjalistów z najbardziej poszukiwanych dziedzin. Nic nie stoi dziś na przeszkodzie, aby polscy programiści na co dzień realizowali projekty dla pracodawcy z drugiego końca świata. Efektem są kolejne braki specjalistów w naszym regionie.

Nic więc dziwnego, że pracodawcy w coraz większym stopniu starają się inwestować w rozwój kompetencji cyfrowych wśród zatrudnionych już pracowników. Duże znaczenie ma dziś umiejętność sprawnego używania dostępnych technologii, a co za tym idzie rozumienia ich możliwości oraz ograniczeń. W cenie są też kompetencje pozwalające przełożyć możliwości nowych technologii na konkretne efekty biznesowe. Jednym z obszarów, który zyskuje ogromne zainteresowanie wśród pracodawców jest obsługa, przetwarzanie i analiza danych.

Charakterystyka potrzeb biznesowych zmienia się także w kontekście podejścia do tworzenia aplikacji wspierających potrzeby danej organizacji lub jej klientów. Okazuje się bowiem, że obszar rozwoju oprogramowania w coraz większym stopniu otwiera się na osoby, które nie posiadają klasycznych kompetencji deweloperskich, jak choćby znajomości konkretnych języków programowania. Jednym z ważniejszych trendów w zakresie tworzenia aplikacji jest koncepcja No-Code/Low-Code. Zakłada ona, że użytkownicy biznesowi będą w stanie samodzielnie tworzyć efektywne aplikacje biznesowe, o ile zostaną wyposażeni w odpowiednie, przyjazne w użyciu narzędzia.

Jak rozwijać i pozyskiwać cyfrowe kompetencje?

Wiele firm udostępnia szkolenia i materiały nieodpłatnie. Jedną z nich jest Microsoft, który od lat rozbudowuje bazę wiedzy w postaci modułów i ścieżek szkoleniowych w ramach portalu MSLearn. Znajdziemy tam ponad 3400 modułów oraz prawie 750 ścieżek szkoleniowych na różnym poziomie zaawansowania, przeznaczonych dla wielu ról w organizacji. Mowa tu przede wszystkim o kursach pokazujących praktyczne aspekty wykorzystania technologii Microsoft w obszarach takich jak: analityka danych, projektowanie rozwiązań biznesowych, zarządzanie infrastrukturą sieciową i bazami danych, zarządzanie prywatnością, tworzenie aplikacji czy zapewnienie bezpieczeństwa środowisk IT.

Dostępne są zarówno szkolenia skierowane dla osób technicznych, jak i do użytkowników biznesowych, w tym osób związanych z sektorem publicznym. Co ciekawe, cały katalog kursów Microsoft może zostać łatwo włączony do firmowych platform szkoleniowych i wykorzystany w ramach istniejących w firmach programów budowania kompetencji. Oferta szkoleń Microsoft jest jednocześnie stale rozwijana.

Osobną kategorię stanowią serie bezpłatnych szkoleń internetowych dostępne w ramach cyklu Microsoft Virtual Training Days, które skierowane są do szerokiej grupy odbiorców. Obecnie dostępnych jest ponad 20 szkoleń, które obejmują m.in. zagadnienia związane z platformą Microsoft Azure, środowiskami Microsoft 365, Power Platform oraz Dynamics 365, czy bezpieczeństwem IT.

Niektóre z kursów otwierają drogę do nieopłatnego udziału w egzaminie certyfikacyjnym potwierdzającym zdobytą wiedzę. Spis wszystkich szkoleń dostępnych w ramach cyklu Microsoft Virtual Training Days jest dostępny na dedykowanej stronie internetowej.

Szczególną uwagę warto zwrócić na szkolenie z podstaw bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i tożsamości, gdzie dostępny jest darmowy voucher na egzamin.

Pierwsze z nich odbędzie się 14-15 lipca, a kolejne 11-12 sierpnia. Szczegóły można znaleźć tutaj:
• 14-15 lipca: Microsoft Event (mktoevents.com) – szkolenie w języku polskim
• 11-12 sierpnia: Microsoft Event (mktoevents.com) – szkolenie z napisami w języku polskim

Specjalistyczna wiedza dostępna dla każdego

Wiedza na temat bardzo wyspecjalizowanych rozwiązań i technologii staje się dostępna także dla zainteresowanych użytkowników biznesowych, których umiejętności nie wykraczają poza te pozyskane podczas korzystania z elektroniki użytkowej. Wśród takich osób dużą popularnością cieszy się m.in. cykl szkoleń poświęconych możliwościom i sposobom wykorzystania sztucznej inteligencji – AI Business School Artificial Intelligence Courses – Microsoft AI oraz cykliczna inicjatywa Cloud Skill Challenge.

Odrębną kategorię stanowią szkolenia dotyczące umiejętności miękkich oraz kompetencji poszukiwanych w poszczególnych branżach. Platforma LinkedIn Learning zawiera tysiące tego rodzaju kursów. O ich użyteczności niech świadczy fakt, że w ciągu roku skorzystało z nich przez przeszło 1 mln Polaków.

Jednocześnie, przygotowana przez Microsoft, LinkedIn i GitHub kampania Global Skills Initiative cieszy się ogromnym powodzeniem wśród osób, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy pozyskując dodatkowe umiejętności, przebranżowić się lub wzmocnić posiadane już kompetencje.

Oczywista potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych

Wysoka dynamika zmian, która towarzyszy nam dziś praktycznie we wszystkich aspektach życia przekłada się na nowe potrzeby w zakresie adaptacji do nowych realiów, także w życiu zawodowym. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego poszerzania horyzontów i pozyskiwania wiedzy, coraz częściej związanej właśnie z technologiami cyfrowymi.

O ile jednak zapotrzebowanie na wiedzę, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, stale rośnie to równolegle wzrasta dostępność usług i materiałów pozwalających zdobywać wiedzę, także w praktyce. Rozwój kompetencji to dziś zarówno konieczność, jak i szansa na wzmocnienie pozycji w istniejącej organizacji czy znalezienie nowej, ciekawszej pracy, a także długofalowy rozwój unikalnej ścieżki kariery opartej na połączeniu umiejętności biznesowych i technologicznych.

News