Nowe filary strategii rozwoju IT w Banku BNP Paribas

Z Magdaleną Nowicką, wiceprezeską zarządu Banku BNP Paribas, odpowiedzialną za obszar nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, rozmawiamy o nowej strategii IT@Scale na lata 2022-2025 i idących za tym inwestycjach w wysokości 1,5 mld zł; jej kluczowych filarach: Platform@Scale, Agile@Scale, Partnership@Scale i Talent@Scale; głębokiej transformacji obecnego ekosystemu core banking; wykorzystaniu architektury mikroserwisów, hiperautomatyzacji oraz zastosowaniu w przyszłych projektach zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej m.in. do zaawansowanej analizy i modelowania danych.

Na czym będzie polegać przebudowa infrastruktury IT Banku BNP Paribas w ramach strategii IT@Scale? Fuzji, w ramach których ona „narastała”, było kilka w ciągu ostatnich lat…

Strategia IT jest ściśle związana ze strategią biznesową banku GObeyond. Obie zostały ogłoszone w tym samym czasie. Kiedy rozmawialiśmy z biznesem co dla jego przedstawicieli oznacza nowa strategia i jakie rezultaty chce osiągnąć, to usłyszeliśmy o wzroście wolumenów, serwisów, klientów cyfrowych, a wszystko poprzez wsparcie zaawansowaną analityką. Dzięki zrozumieniu danych na temat klientów wychodzimy właśnie poza (beyond – przyp. red.) tradycyjną bankowość. Poza tym chcemy robić to w sposób szybki i skalowalny poprzez partnerstwa, pozyskiwanie nowych talentów oraz funkcjonalności naszych platform.

W jaki sposób bank chce zwiększyć, wymienioną w strategii, skalowalność infrastruktury IT?

Skalowalność – która jest głównym filarem strategii IT@Scale – obejmie kilka obszarów, w tym Platform@Scale. Podzieliliśmy go na sześć strategicznych inicjatyw. Po pierwsze, planujemy głęboką przebudowę core bankingu w ramach projektu GoCore. Projekt potrwa do roku 2027, a więc nieco dłużej niż sama strategia zaplanowana na lata 2022-2025. Oznacza to zmiany w zakresie: silników procesowych i produktowych; warstwy integracji usług biznesowych; UX; czy rozwiązań związanych z płatnościami. Zmiany zapewniają klientocentryczność oraz wykorzystanie nowoczesnej architektury IT wspierającej przyszły rozwój.

Przebudowa i rozbudowa architektury IT to kolejny projekt GoModulo. Chcemy zmienić nasze monolityczne systemy w oparciu o architekturę mikroserwisów. Celem tej inicjatywy jest: szybszy Time-to-Market, większa autonomia zespołów i więcej przestrzeni na eksperymenty. Efektem ma być także bardziej nowoczesny sposób integracji poszczególnych systemów i większa automatyzacja. Zarówno IT, jak i biznes muszą więc dziś nauczyć się projektować i budować nowe usługi.

GoModulo ułatwi również realizację kolejnego projektu – GoCloud. Ma on na celu wykorzystanie usług chmury publicznej i prywatnej tworzonej w ramach Grupy BNP Paribas. Zapewni nam to większą skalowalność infrastruktury IT oraz dostęp do najnowszych usług i technologii. Przykładowo w naszym wewnętrznym dziale R&D testujemy – udostępniane w chmurze IBM – usługi platformy Quantum Computing. W oparciu zaś o Office 365 chcemy dokonać modernizacji środowiska pracy i współpracy. Planujemy też migrację znaczącej części aplikacji do chmury.

Jak duża część aplikacji zostanie zmigrowana do chmury?

Do roku 2025 będzie to nawet 45-50% aplikacji. Choć nie wiemy jeszcze, jaki będzie podział pomiędzy chmurą prywatną Grupy BNP Paribas a chmurami publicznymi różnych dostawców. Trzeba również pamiętać, że – ze względów regulacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego – absorpcja chmury publicznej w polskim sektorze bankowym na razie jest dość ograniczona.

Czy powstawanie regionów i zone poszczególnych hyperscalers zmienia coś w tym zakresie?

Data Residency jest oczywiście ważna, ale więcej ograniczeń nakładają przepisy związane z tzw. outsourcingiem łańcuchowym. Ale jest „światełko w tunelu”, że i tu znajdziemy satysfakcjonujący dla wszystkich kompromis. Wszystkie banki są zainteresowane wykorzystaniem publicznych usług cloud computing. Spodziewamy się więc w ciągu 2 lat przyspieszenia absorpcji chmury w sektorze bankowym w Polsce. Zwiększy się wówczas dojrzałość udostępnianych serwisów, bezpieczeństwo danych.

Do 2025 roku Bank BNP Paribas w realizację strategii IT@Scale chce zainwestować 1,5 mld zł. Na co dokładnie przeznaczone zostaną te fundusze?

To prawda. Z tego 0,5 mld zł to inwestycje w rozwój infrastruktury centralnej, przebudowę core bankingu i usługi cloud computing. Natomiast 1 mld zł zostanie przeznaczony na rozwój funkcjonalności dla biznesu, w tym wdrożenie nowego systemu bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych GOonline Business, a także rozbudowę platform GOonline i GOmobile.

W ramach strategii IT@Scale chcemy zainwestować ok. 0,5 mld zł w rozwój infrastruktury centralnej, przebudowę core bankingu i usługi cloud computing. Natomiast 1 mld zł zostanie przeznaczony na rozwój funkcjonalności dla biznesu, w tym wdrożenie nowego systemu bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych GOonline Business, a także rozbudowę platform GOonline i GOmobile.

Jak w nowych projektach będzie rozkładać się podziałał na technologie „tradycyjne” i chmurowe?

Nasze podejście do chmury można określić jako SmartCloud. Po pierwsze, możemy korzystać z chmury prywatnej stworzonej na poziomie Grupy BNP Paribas. Mamy też w ramach tej Grupy strategiczne partnerstwo z IBM Cloud. W Polsce chcemy jednak korzystać z wybranych narzędzi Google Cloud i Microsoft Azure. Wybieramy najlepsze dostępne rozwiązania w ramach strategii multicloud. Będziemy koncentrować się przede wszystkim na usługach Software as a Service. Choć w przypadku IBM Cloud korzystamy także z Compute Power, m.in. w zakresie rozwiązań Quantum Computing.

Jakie są główne cele wykorzystania narzędzi chmurowych?

Zależy nam nie tylko na zastępowaniu pewnych elementów infrastruktury on-premise przez usługi IaaS, ale przede wszystkim na dostępie do algorytmów Artificial Intelligence/Machine Learning i narzędzi zaawansowanej analityki.

Chcemy też dokonać modernizacji środowisk przetwarzania danych. Mamy dziś bowiem – jako spadek po kolejnych fuzjach – kilka hurtowni danych, które musimy uporządkować. Dzięki narzędziom chmurowym chcemy m.in. wdrożyć nowe modele analiz ryzyka, chatboty oraz inteligentną automatyzację opartą o RPA. Celami są lepsza praca z danymi, informacja o klientach, decyzje, a co za tym idzie – wyniki.

W banku stworzone zostanie jedno repozytorium informacji o klientach, w którym znajdą się uporządkowane, spójne, dobrej jakości, aktualne i wyczyszczone dane. Będziemy mieli jeden obraz klienta, co jest zgodne z naszą strategią klientocentryczności. Data Hub będzie korzystał z komponentów technologicznych najnowszej generacji, dostępnych także w chmurze.

Chciałbym wrócić do – wspomnianej w strategii – modyfikacji systemu core banking. Na czym będzie polegał ten projekt?

W tej chwili mamy system Equation firmy Finastra. Chcemy mocno go zmodernizować, a nie wdrażać kolejny system 3. generacji od innego producenta. Zdecydowaliśmy o tym po głębokiej analizie przeprowadzonej wspólnie z biznesem. Nasze cele to wspomniana klientocentryczność i omnichannel, rozwijanie nowych produktów i open banking. W skrócie, chcemy stworzyć biznesowe możliwości wykraczające poza tradycyjną bankowość.